Historie

De geschiedenis van Den Bremer

Toldijk lag rond 1600 aan een Hanzeweg, een belangrijke doorgaande route voor reizigers. ‘Den Bremer’ was een rustplaats voor de paarden om daarna verder te gaan

naar de plaats van bestemming. Later kwam hier de halteplaats voor de stoomtram bij. Reizigers die in Steenderen-dorp moesten zijn, werden door de waard met paard en wagen daarheen gebracht.

Soms bleven zij eerst nog overnachten in Toldijk. Bij ‘Den Bremer’ heeft ook een varkenswaag gestaan. Hier werden de dieren gewogen alvorens ze naar de diverse slachterijen werden gebracht.

Deze tijd ligt inmiddels achter ons en tegenwoordig is’Den Bremer’ een café-restaurant en zalencentrum.

De naam ‘Den Bremer’

Rond 1600 was Hans Prater uitbater van de herberg in Toldijk. Zijn dochter zette na het overlijden van haar vader het bedrijf voort en trouwde met Arent Bremer.

Vanaf deze tijd kreeg de herberg de naam ‘Bremers huys’. Later is dit afgekort tot ‘Den Bremer’.

De familie Wunderink

In 1823 kwam de eerste Wunderink (Gerrit Jan) in het bedrijf. Hij trouwde met een dochter van de toenmalige eigenaar.

Zijn zoon Peter (geboren in 1840) nam het stokje van hem over. Peter kreeg 6 kinderen waarvan Johan Theodorus geboren in 1880 zijn opvolger werd. Johan Theodorus overleed op jonge leeftijd en zijn zoon Bernard (geboren in 1921) zette als 19-jarige het bedrijf voort.

Bernard kreeg 2 kinderen Johan en Stieni. Johan, de vijfde generatie Wunderink, heeft het bedrijf voortgezet. Zijn zoon Jurgen is de huidige eigenaar van Den Bremer. Jurgen’s dochters (de zevende generatie) zijn ook al regelmatig aan het werk op het familiebedrijf.

 ‘Den Bremer’ en zijn klokken.

Op het kruispunt in Toldijk werd rond 1800 tol geheven door de landheer. Nadat de landheer een keer beroofd was van zijn tolgeld besloot hij om een alarmbel op ‘Den Bremer’ te plaatsen.
Deze alarmbel heeft ongeveer van 1795 tot 1960 op het pand gestaan. De gerestaureerde bel is nu nog te zien in het café.

In 1966 is het pand voor een groot deel afgebroken op de huidige grote zaal na. Het café stond destijds voor de zaal.
Door verbreding van de provinciale weg kwam het pand echter te kort aan de weg te liggen en werd het gedeeltelijk gesloopt. Besloten werd om het café naast de zaal te plaatsen.

De klok die momenteel op het pand staat is de oude schoolklok van Toldijk.
Na het verplaatsen van de school maakte een aantal inwoners van Toldijk zich hard voor het behoud van de schoolklok. Deze werd uiteindelijk midden jaren tachtig op ‘Den Bremer’  geplaatst.

Het luiden wijst nog op de schoolhistorie. Om 12 uur, het begin van de middagpauze, slaat de klok namelijk 72 keer.